Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra
|
Mes esame

talpyklos.jpg
Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra - centrinė naftos produktus ir naftos atsargas kaupianti ir tvarkanti organizacija Lietuvos Respublikoje. Pagrindinis įmonės uždavinys – kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas.

Valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra valstybės lėšomis kaupia ir tvarko specialiąsias naftos produktų atsargas, kurių įmonė turi kaupti tiek, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų, skaičiuojant pagal vidutinį dienos vidaus suvartojimą per praėjusius kalendorinius metus. Likusią atsargų dalį kaupia įpareigotosios įmonės.

Iki 2008 m. gruodžio mėn. buvo kaupiama 45 dienoms, o nuo 2009 m. sausio 1 d. - 30 dienų reikalingas atsargų kiekis. Atsargos kaupiamos ir tvarkomos valstybės biudžeto asignavimais, numatytais atskirai programai – Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 387 ,,Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros paskyrimo“ Agentūra paskirta atsakinga už valstybei nuosavybės teise priklausančių naftos produktų ir naftos atsargų kaupimą bei tvarkymą. Valstybės turtas perduotas Agentūrai patikėjimo teise. Agentūra užtikrina laikomų naftos produktų kokybės atitikimą privalomųjų naftos produktų kokybės rodiklių bei standartų ir techninių sąlygų reikalavimams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu, valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių sąrašą.
Skaityti toliau